top of page

Disclaimer

De beelden, ontwerpen, teksten en andere inhoud van deze website worden beschermd door auteursrechten; kennisrechten en andere eigendomsrechten, die uitsluitend tot deze website behoren en mogen hierdoor niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, gebruikt, gereproduceerd, aangepast, gewijzigd, vertaald, gecommuniceerd of verdeeld worden, ongeacht de vorm of de middelen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AutoFest Belgium of zijn rechtverkrijgenden. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden en kan strafrechtelijk worden bestraft.

Laatste update: 2 december 2022

bottom of page